Све новости

28 март, 2023.

ОДЛУКА_УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СО ЕЛЕКТРОПРЕНОС БЛ-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

                                                                                                                             Број протокола:             А-9/2023
                                                                                                                             Датум:                          28.03.2023.

На основу члана 55. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“, Синдикални одбор је на 8. Електронској сједници Синдикалног одбора Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ одржаној од 24. до 28. марта 2023. године донио одлуку о усвајању:
 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОПРЕНОС БАЊА ЛУКА

-пречишћен текст-


Члан 1.

Правилник о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ -пречишћен текст обухвата Правилник о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ број протокола: 112/2021 од 27.9.2021. године и Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ број протокола: А-7/2023 од 28.03.2023. године.


Члан 2.

У прилогу овог акта се налази комплетан Правилник о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ - пречишћен текст.


Члан 3.

Правилник о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ -пречишћен текст ступа на снага осмог дана од објављивања на вебсајту Синдикалне организације и на огласним таблама у Синдикалним подружницама.


Прилог:

  • Правилник о организацији и раду Синдикалне организације „Електропренос Бања Лука“ - пречишћен текст

 

У Бањој Луци, 28. март 2023. године.

 

                          Предсједник Синдикалног одбора

                                                                                                                                                    Дарио Јазић

 

Достављено:
1. Синдикалном одбору
2. Надзорном одбору СО
3. Администратору вебсајта Синдикалне организације
4. Огласне табле у подружницама
5. Члановима синдиката
6. а/а

23 март, 2023.

ПОЗИВ ЗА 8. ЕЛЕКТРОНСКУ СЈЕДНИЦУ СИНДИКАЛНОГ ОДБОРА СО ЕЛЕКТРОПРЕНОС БАЊА ЛУКА_24-28.3.2023

                                                                                                                                      Број протокола:  А-6/2023
                                                                                                                                      Датум:                 24.03.2023.

На основу члана 55. Правилника о организацији и раду Синдикалне организације
Електропренос Бања Лука сазивам:

8. ЕЛЕКТРОНСКУ СЈЕДНИЦУ СИНДИКАЛНОГ ОДБОРА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЕЛЕКТРОПРЕНОС БАЊА ЛУКА“


Сједница ће се одржати путем мејла од 24. до 28.03. 2023. године:

  • Подружница БЛ
  • Подружница Требиње
  • Подружница Вишеград
  • Подружница Добој

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Измјене и допуне Правилника о организацији и раду Синдикалне организације Електропренос Бања Лука,
  2. Утврђивање пречишћеног текста Правилника о организацији и раду Синдикалне организације Електропренос Бања Лука,
  3. Усвајање Измјенe и допуне Правилника о организацији и раду Синдикалне организације Електропренос Бања Лука и пречишћеног текста Правилника о организацији и раду Синдикалне организације Електропренос Бања Лука.

 

У прилогу се налазе материјали за сједницу.

Потребно је да одговорите на опцију REPLY ALL.

 

Достављено:

- Синдикални одбор СО „Електропренос“ Бања Лука

- Надзорни одбор

- а/а

 

У Бањој Луци, 24.03.2023.  

Предсједник Синдикалног одбора

                                                                                                                                               Дарио Јазић