Statut

Statut SURERS
Statut Saveza samostalnih sindikata BH Elektroprenosa
Statut kompanije Elektroprenos BiH
Stavke od 1 do 3, 3 ukupno